Marks & Spencer

In samenwerking met maison van de Boer hebben wij ter ere van de opening van Marks en Spencer Den Haag een Engelse Thee bus neergezet.

Doel
Mensen bekend maken met het feit dat de winkel geopend was en zoveel mogelijk mensen naar de winkel trekken.

Middel
Bij de bus konden mensen een gratis kopje Engelse thee komen halen. Als ze de wrapper inleverde in de winkel kregen ze daar een gratis chocolate chipcookie.

Resultaat
We hebben heel veel mensen door kunnen verwijzen naar de winkel en kunnen informeren over de opening. De bus was een gezellig middelpunt in de stad op de herfstige dagen en de warme thee werd door de langslopende mensen zeer gewaardeerd.